Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Có nên phi chính trị hóa lực lượng vũ trang?


Mũ Bạc
Gần đây trên các trang mạng của các lực lượng đối lập, kể cả các blog hay các đài hải ngoại đều đang tuyên truyền yêu sách muốn phi chính trị hóa lực lương vũ trang nhân dân Việt Nam. Vậy họ dựa vào lý do gì để đưa ra một yêu sách như thế?
Lý do bọn họ đưa ra là: Quân đội và Công an là dùng để bảo vệ nhân dân, bảo vệ xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Vì vậy Đảng và Nhà nước phải thực hiện phi chính trị hóa hai lực lượng này.
Đây là luận điệu của các lực lượng đối lập nhằm kích động, lừa bịp quần chúng nhân dân, hòng tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, với mục đích từng bước tiến tới xóa bỏ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nhằm đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chúng.
Để thấy được những điểm sai của luận điệu này, chúng ta hãy quay lại tìm hiểu lịch sử một chút.
Nguồn gốc của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam được xem là bắt đầu từ các đội Tự vệ Đỏ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), các Đội Danh dự trừ gian, Hộ lương diệt ác. Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944... do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập với mục đích bảo vệ tổ chức. Những năm 1930 - 45, để chống các hoạt động phá hoại và do thám của thực dân Pháp và chính quyền tay sai, bảo vệ cách mạng, Đảng Cộng sản Đông Dương đã thành lập các đội: Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Danh dự trừ gian, Danh dự Việt Minh. Đó là những tổ chức tiền thân của công an nhân dân và quân đội nhân dân sau này.
Có thể thấy rõ Công An và Quân Đội là hai lực lượng do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam (lúc bấy giờ tên là Đảng Cộng Sản Đông Dương) thành lập nhằm chống lại các hoạt động phá hoại cách mạng của thực dân Pháp và chính quyền tay sai. Như thế có thể thấy ngay từ khi được thành lập cả Quân Đội và Công An đã tham gia vào vũ đài chính trị ở Việt Nam nhằm bảo vệ Cách mạng.
Ngoài ra, các tiền thân của Công An và Quân Đội ngay từ ngày thành lập đã thực hiện các nhiệm vụ như: trừ gian, hộ lương diệt ác, bảo vệ xóm làng.. đây là những nhiệm vụ bảo vệ xã hội và nhân dân thời bấy giờ trong cuộc Cách mạng mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đang lãnh đạo. Như vậy ngay từ đầu Công An và Quân Đội đã là lực lượng chính bảo vệ nhân dân, bảo vệ xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đây chính là những nhiệm vụ mà các lực lượng đối lập đòi hỏi.
Và cho đến nay, hai lực lượng này vẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ ấy.
Vậy mắc gì mà các vị lại đòi hỏi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang? Và tại sao hai lực lượng này không đề xuất xin "phi chính trị hóa" mà các vị lại đòi hỏi thế. Nó phục vụ cho mục đích, nhu cầu gì của các vị ?!
Nếu như các vị định nói rằng tại sao lực lượng vũ trang ở các nước tư bản phương Tây không cần chính trị hóa mà vẫn làm tốt nhiệm vụ. Thì tôi xin trả lời như sau:
Ở các nước này tư bản tỷ lệ tội phạm rất cao, rất nhiều các vụ xả súng bừa bãi vào người dân dân, các tập đoàn tội phạm(mafia..) hoạt động nhiều khi công khai trắng trợn, các vụ bắn giết giữa các băng nhóm, số lượng cảnh sát hy sinh và bị thương vô cùng nhiều. Trong khi đó ở Việt Nam, Công an nằm dưới quyền lãnh đạo của Đảng và nhà nước thực thi các chủ trương, chính sách về pháp luật của Đảng và Nhà nước ban hành, tham mưu lại cho Đảng và Nhà nước các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Công an, vì thế tỷ lệ tội phạm ở Việt Nam thấp, không có vụ xả súng bừa bãi nào vào nhân dân, các vụ bắn giết giữa các băng nhóm rất ít, số lượng Công an hy sinh và bị thương cũng không nhiều bằng vì họ thực thi nhiệm vụ tốt cho nên xã hội Việt Nam yên bình hơn Xã Hội các nước tư bản.
Ở các nước tư bản quân đội các nước này chỉ có nhiệm vụ là thực hiện các hoạt động do chính quyền tư sản ra lệnh mà hầu như toàn bộ là thực thi các chiến dịch quân sự cùng các đồng minh của họ vào các nước thứ 3 nhằm có chiếm lấy các quyền lợi về kinh tế (dầu mỏ, con đường giao thông...) và chính trị (lật đổ các chính quyền không nghe lời). Đã có rất nhiều hình ảnh quân đội các nước tư bản khi đến tấn công các nước khác đã thực hiện các hành vi hết sức mất nhân tính như tàn sát, hiếp dâm... Còn quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam cho đến nay chưa có bất kỳ hành vi quân sự nào trái với đạo đức, danh dự hay công lý quốc. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thực hiện các nhiệm vụ cứu lụt, hộ đê, cứu dân, xây nhà làm đường, thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Camphuchia, giúp đỡ quân đội Lào và chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc chứ không tham gia bất kỳ cuộc đánh chiếm một nước thứ 3 nào như quân đội tư bản.
Tất nhiên ngành nghề nào cũng có mặt trái, dù là Công an và Quân đội ở Việt Nam hay bất kỳ nước nào trên thế giới cũng thế. Cho nên hãy bớt chú ý vào mặt trái để nhìn rõ và kĩ hơn mặt tốt.
Như vậy Công an và quân đội Việt Nam đang chính trị hóa như bây giờ và một lực lượng cảnh sát và quân đội các nước tư bản quý vị đang muốn theo thì thử hỏi nhân dân Việt Nam muốn chọn cái nào?

Comments
45 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

45 nhận xét:

 1. phi chính trị hóa quân đội hay phi chính trị hóa lực lượng vũ trang gần như là một ý kiến và đó là một ý kiến tiêu cực, mang lại hậu quả cho đất nước

  Trả lờiXóa
 2. chắc chắn câu trả lời của tôi là Không nên phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Bởi lực lượng vũ trang ra đời gắn liền với sự kiểm soát của Đảng ta, phục vụ cho việc bảo vệ Đảng và chính trị an ninh cả nước

  Trả lờiXóa
 3. tội phạm cũng như bọn virus vậy, nếu không có lực lượng an ninh làm nhiệm vụ quét sạch những con virus ấy thì không thể có một cơ thể đất nước khỏe mạnh được và lực lượng an ninh Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ đó

  Trả lờiXóa
 4. lúc nào cũng tư bản thế này, tư bản thế kia! bọn chúng cậy được ra nước ngoài sống rồi cứ thế chê nước nhà, đúng là có lớn mà không có khôn, không trưởng thành chút nào hết

  Trả lờiXóa
 5. lực lượng Công an và quân đội ra đời dưới sự kiểm soát của Đảng và phục vụ cho lợi ích của Đảng- là bộ máy lãnh đạo đại diện cho nhân dân. Vì sao lại có chuyện phi chính trị được

  Trả lờiXóa
 6. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. chỉ là những luận điệu phản động, chống phá. Lực lượng vũ trang là thể hiện sức mạnh của Đảng và nhà nước làm sao có thể phi chính trị hóa được

  Trả lờiXóa
 7. Lực lượng vũ trang là lực lượng chuyên chính của Đảng và Nhà nước. "Phi chính trị hóa" chỉ là những luận điệu chống đối. Hãy nhìn xem Việt Nam là đất nước được đánh giá sự ổn định về chính trị nhất trên thế giới. Còn các nước tư bản hãy xem họ luôn miệng bảo ta "phi chính trị hóa" hãy xem họ có gì? bất ổn về chính trị, đánh bom,...

  Trả lờiXóa
 8. nhưng luận điệu "phi chính trị hóa", "đa nguyên đa đảng" hay "dân chủ" nhằm âm mưu lật đổ chế độ ở nước ta. lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo trí chúng có bài viết, bài báo nói xấu nhà nước, bôi nhọ chế độ. dù chúng đòi gì đi chăng nữa thì ở Việt Nam không bao giờ đáp ứng những yêu cầu đi ngược lợi ích của Nhân dân như vậy

  Trả lờiXóa
 9. Chắc chắn là không rồi. Đây là các luận điệu của các thế lực thù địch, chúng muốn phi chính trị hóa quân để tách quân đội ra khỏi Đảng, và không có lực lượng nào bảo vệ Đảng. Chúng ta sẽ không để cho chúng thực hiện được mưu đồ này.

  Trả lờiXóa
 10. Câu trả lời của những người Việt Nam yêu nước mãi mãi chỉ có một : Không bao giờ!

  Trả lờiXóa
 11. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt để bảo vệ an ninh quốc gia. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chỉ là luận điệu của kẻ phản động mà thôi.

  Trả lờiXóa
 12. Lực lượng vũ trang nhân dân là một phần không thể tách rời khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Lực lượng vũ trang nhân dân - lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được quy định trực tiếp trong các bản Hiến pháp Việt Nam. Không thể phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 13. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trong những yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nước, có vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là mắc kế địch

  Trả lờiXóa
 14. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, giáo dục, rèn luyện; quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tất yếu, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam. Không thể phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 15. Hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cũ và Đông Âu sụp đổ vào những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có việc “cải tổ” xóa bỏ quy định của pháp luật về vai trò lãnh đạo nhà nước, xã hội của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Thực hiện điều này chỉ có lợi cho các thế lực thù địch mà thôi

  Trả lờiXóa
 16. Hiện nay, ở một số nước, đặc biệt ở các nước mà điều kiện kinh tế xã hội, dân trí chưa phát triển ở trình độ cao và đồng đều, sự tồn tại nhiều đảng phái chính trị, thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang đang phải vật lộn, đối mặt với tình trạng mâu thuẫn, xung đột và bất ổn chính trị, xã hội gia tăng, thậm chí tạo nên sự hỗn loạn trong xã hội. Phi chính trị hóa chỉ mang lại sự bất ổn cho đất nước mà thôi

  Trả lờiXóa
 17. chúng cứ ở bên ngoài luẩn quẩn quanh ta mà cắn mà gào nhưng cũng vô ích thôi bởi dân ta chẳng ai thừa hơi mà nghe chúng nói, dân ta chỉ có Đảng có Nhà nước là niềm tin duy nhất thế là quá đủ rồi, còn cái gì mà phi chính trị lực lượng vũ trang thật vớ vẩn hết chỗ nói

  Trả lờiXóa
 18. Làm gì có chuyện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang mang lại lợi ích cho đất nước hay bảo vệ quốc gia như chúng nói. Một số nước trong khu vực Đông Nam Á, như Thái Lan, Campuchia cũng thực hiện phi chính trị hóa (thực chất là đa chính trị hóa, đa đáng phái hóa) lực lượng vũ trang cũng gặp phải không ít trở ngại trong việc đảm bảo đoàn kết, thống nhất nội bộ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ công dân…

  Trả lờiXóa
 19. mục đích của chúng là phi chính trị hóa quân đội và công an nhằm tách 2 lực lượng đó ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước từ đó nhằm xóa bỏ chế độ ta nhưng chúng sẽ không bao giò thực hiện được và ngược lại chúng sẽ bị trừng trị thích đáng

  Trả lờiXóa
 20. Chẳng có cái gọi là bảo vệ nhân dân, bảo vệ xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia gì ở đây cả. Thực chất của cái mà chúng gọi là "phi chính trị hóa" là để vô hiệu hóa quân đội và công an mà thôi. Xảo ngôn trắng trợn!

  Trả lờiXóa
 21. Đây chỉ là luận điệu để thực hiện âm mưu trên, các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam mà thôi. Cái gì mà "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang chứ. Thật nực cười

  Trả lờiXóa
 22. “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” - luận điệu của các thế lực thù địch nhằm “tước bỏ” công cụ chuyên chính của Đảng, của Nhà nước từ đó tạo điều kiện cho chúng đẩy mạnh các hoạt động như bạo loạn, phá rối an ninh, gây mất ổn định chính trị xã hội của đất nước. Thực hiện điều này là mắc "bẫy" của địch!

  Trả lờiXóa
 23. Thực tiễn cho thấy, phi chính trị hóa ở nước ta là không có căn cứ, cơ sở và không phù hợp.

  Trả lờiXóa
 24. Lực lượng vũ trang là công cụ để Đảng, Nhà nước ta thực thi pháp luật, đảm bảo an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang còn là lực lượng chính bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. Lực lượng vũ trang phải có sự lãnh đạo của Đảng để đi đúng hướng, tránh trở thành một con rô bốt vũ lực chỉ đâu đánh đó không có đầu óc, luận điệu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là không thể chấp nhận

  Trả lờiXóa
 26. Việc phi chính trị hóa quân đội là việc không bao giờ nên làm, quân đội là lực lượng bảo vệ Đảng bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, nếu phi chính trị hóa quân đội xảy ra những biến động chính trị thì sẽ không có lực lượng để duy trì tình hình ổn định của đất nước

  Trả lờiXóa
 27. Quân đội là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Không thể phi chính trị hóa lực lượng này. Các thế lực thù đang kích động để cô lập Đảng và Nhà nước ta.Âm mưu của chúng thật thâm độc. Chúng ta quyết không để chúng đạt được mục đích.

  Trả lờiXóa
 28. chúng muốn quân đội không thuộc về đảng nữa chúng muốn từng bước lật đổ nước ta, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 29. Phi chính trị để cho lũ tư bản có cơ hội đục nước béo cò à. Không được đâu sói ạ.

  Trả lờiXóa
 30. quân đội là lực lượng cốt yếu để bảo vệ chủ quyền của đất nước vì vậy quân đội phải nằm dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng để có những hành động phù hợp với lợi ích quốc gia

  Trả lờiXóa
 31. quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng thì trong những tình hướng xã hội rối loạn Đảng có thể sử dụng quân đội để ổn định chính trị, nếu phi chính trị hóa thì khi rối loạn không còn lực lượng nào có thể giải quyết được, điều đó là rất nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 32. dù thế nào thì cũng không thể phi chính trị hóa quân đội được vì những lý lẽ đó thực sự là những luận điệu mơ hồ, phản động và suy cho cùng cũng nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là tách quân đội ra khỏi chính trị, ra khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 33. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là một việc đi lại sự phát triển của nhân loại, lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ do vậy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là xóa bỏ chế độ

  Trả lờiXóa
 34. Phi chính trị hóa quân đội và công an là một luận điệu của bọn phản động. Mục đích của chúng là tách quân đội và công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời chiến Đảng đã lãnh đạo lực lượng quân đội nhân dân và Công an nhân dân đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

  Trả lờiXóa
 35. Nếu không có lực lượng vũ trang thì xã hội này sẽ trở nên như thế nào. Đảng Cộng Sản lãnh đạo, chỉ huy cho các lực lượng vũ trang bảo vệ quyền lợi cua mọi người dân, đảm bảo sự công bằng xã hội, Đảng còn chỉ huy các lực lượng chống lại các âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 36. Cùng với việc huy động sức mạnh toàn dân, thực hiện kháng chiến toàn dân khi đất nước bị xâm lăng với phương châm “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh,” thì việc tổ chức các lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, chủ lực để đối phó với kẻ thù bên ngoài và đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong nước luôn là một trong những vấn đề có tính chiến lược, căn bản mà các nhà lãnh đạo, các triều đại từ xưa đến nay đều phải thực hiện.

  Trả lờiXóa
 37. Sự hình thành, tồn tại và phát triển của mỗi chính thể, mỗi chế độ xã hội luôn gắn với hệ tư tưởng-chính trị và các thiết chế tương ứng của lực lượng tiên tiến, quyết định đến sự vận động, biến đổi của xã hội trong những giai đoạn lịch sử ở mỗi quốc gia nhất định.

  Trả lờiXóa
 38. Việc phi chính trị hóa quân đội không cần phải nhắc đến vì chắc chắn nó sẽ không bao giờ được thực hiện.Quân đội nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 39. “Phi chính trị hóa quân đội" là một thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng nước ta. Đây là luận điệu phản động, phản khoa học nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội

  Trả lờiXóa
 40. Nếu phi chính trị hóa thì quân đội sẽ chỉ là đội quân nhà nghề, phi chính nghĩa, tự hạ thấp mình thành

  Trả lờiXóa
 41. "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân

  Trả lờiXóa
 42. Việc phục tùng chính đảng và nhà nước là nguyên tắc của tất cả các quân đội. Nếu phi chính trị hóa thì quân đội sẽ chỉ là đội quân nhà nghề, phi chính nghĩa, tự hạ thấp mình thành “Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy” và trở thành thứ robot vũ lực chứ không phải là đội quân có đầu óc".

  Trả lờiXóa
 43. Quân đội nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt nam.Không bao giờ có chuyện phi chính trị hóa quân đội.Nếu như vậy thì quân đội sẽ không còn lí tưởng và sẽ chỉ còn là một đội quân ô hợp chiến đấu vì tiền mà thôi

  Trả lờiXóa
 44. phi chính trị hóa quân đội hay phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là điều không thể chấp nhận điều đó ko cần phải bàn cãi.Lực lượng vũ trang là lực lượng luôn đi đôi với chính trị là lực lượng bảo đảm tiếng nói chính phủ.

  Trả lờiXóa
 45. Cái ông mũ bạc này lý luận sai bét. Nếu nói tỉ lệ tội phạm ở các nước tư bản rất cao là chưa đúng sự thật. Vì họ tự do báo chí nên các hảng tin của họ càng đưa tin giật gân chừng nào, thì càng ăn khách. Càng ăn khách thì họ làm ăn nên. Nên mỗi lần có vụ xả súng thì họ căng lên để lấy điểm. Còn báo phe ta được nhà nước quản lý chặc chẻ. Đưa tin không có lợi thì mất phăng cái thẻ phóng viên. Việt Nam của chúng ta không cho dân sơ hữu súng ống, đạn dược nên chúng ta ít thấy việc nổ súng tàn sát nhau. Còn dân anh chị, giang hồ, dân ân oán đời thường của chúng ta không chơi súng nhưng chơi mã tấu, dao phay. Chúng nó phớ rất êm. Chém rất ngọt và không gây ồn ào như súng nổ. Các nước tư bản tiên tiến họ còn lưu lại tất cả những tội phạm để làm thống kê cho chính xác. Con số họ đưa ra là chính xác. Không có lập lờ, ửng ờ. Còn chúng ta có giữ những dữ liệu để làm thống kế không? Hay chúng ta xem qua, rồi dấu nhẹm hoặc đưa số ma, số cụi để người ta tưởng đất nước mình là một nước ít tội phạm. Mới hôm nào đây, chuyện tại nạn giao thông mà cũng dấu nhẹm, hay giảm xuống để lấy điểm. Tệ nạn ma tuý, đĩ điếm, buôn người đã đến lúc báo động đỏ mà chúng ta cứ phớt lờ. Xem chừng chẳng có gì đáng lưu tâm.
  Riêng ý kiến tôi, thì hiện tại lực lượng vũ trang và công an của chúng ta chưa có thế phi chính trị. Lối, suy nghĩ của chúng ta còn chậm lắm. Hơn nữa phi chính trị để làm gì? Nổi loạn à. Bộ đội, công an không nhúng vào thì khôi tay ăn hối lộ cở con voi bị dân ta tùng xẻo.

  Trả lờiXóa