Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Người Thủ Thư


Trong những ý kiến góp ý bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992 có rất nhiều ý kiến đóng góp về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Có thể thấy, đây là một vấn đề được rất nhiều ý kiến quan tâm. Tuy nhiên, trong số các ý kiến đó còn nhiều ý kiến chưa phân biệt được đâu là tín ngưỡng và đâu là tôn giáo; cũng như tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? Cần phải được hiểu như thế nào?
Dễ nhận thấy rằng, vấn đề tín ngưỡng và vấn đề tôn giáo là hai phạm trù khác nhau, tuy có nhiều điểm giao thoa. Hơn thế, tín ngưỡng là hệ thống các niềm tin mà con người tin vào để giải thích thế giới và để mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng. Tín ngưỡng đôi khi được hiểu là tôn giáo. Điểm khác biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo ở chỗ, tín ngưỡng mang tính dân tộc, dân gian nhiều hơn tôn giáo, tín ngưỡng có tổ chức không chặt chẽ như tôn giáo. Khi nói đến tín ngưỡng người ta thường nói đến tín ngưỡng của một dân tộc hay một số dân tộc có một số đặc điểm chung còn tôn giáo thì thường là không mang đậm tính dân gian. Tín ngưỡng không có một hệ thống điều hành và tổ chức như tôn giáo, nếu có thì hệ thống đó cũng lẻ tẻ và rời rạc. Tín ngưỡng nếu phát triển đến một mức độ nào đó thì có thể thành tôn giáo. 
Bởi như đã nói ở trên, vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải được hiểu cho đúng. Ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thì hoạt động của các tổ chức xã hội đều phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, đều ít nhiều chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Và lẽ dĩ nhiên, tôn giáo cũng vậy. Bởi vì tôn giáo cũng là một vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội. Nhà nước quản lý tôn giáo không phải là việc Nhà nước can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo mà là không để tôn giáo bị các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc hay xâm phạm.
Có thể thấy, ở mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới đều có tôn giáo. Và đó là vấn đề còn tồn tại lâu dài ở mỗi quốc gia, liên quan đến vấn đề con người. Do vậy, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định về tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Hay nói một cách khác, tôn giáo cũng là một tổ chức, ít nhiều cũng phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi chung của tất cả mọi người.
Khi nói về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có thể dẫn ra đây quy định của một số nước. Chẳng hạn như:
Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc (1948) tại Điều 18 có ghi: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo; quyền này bao gồm tự do thay đổi tôn giáo hay đức tin của mình và tự do, cho dù một mình hay trong cộng đồng với những người khác và ở nơi công cộng hay chỗ riêng tư, để thể hiện tôn giáo hay đức tin của mình trong giáo huấn, thực hành, thờ phụng và tôn kính”.
 Hay trong Đạo luật tháng 11/2004, nước Pháp đã bổ sung các điều khoản của Hiến pháp xung quanh mô hình nhà nước thế tục trung lập (L’Etat – laique) của mình khi nói rằng: “Không cho phép bất cứ ai lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xem bản thân mình không chịu sự chi phối bởi các quy định chung quản lý các mối quan hệ giữa các cơ quan công quyền với công dân”.
Như vây, tự do tín ngưỡng, tôn giáo là tự do bày tỏ quan điểm của mình về việc theo hay không theo một tôn giáo nào, bày tỏ niềm tin của mình về một tôn giáo. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tôn giáo cũng là vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, các quốc gia trên thế giới đều có những điều luật quy định về vấn đề tôn giáo. Tôn giáo phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước. Quản lý Nhà nước về tôn giáo không có nghĩa là Nhà nước can thiệp vào công việc của tôn giáo mà quản lý nhằm không để các đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của tôn giáo. Có thể thấy, những ý kiến của một vài cá nhân “cố tình” hiểu sai về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; dùng những viện dẫn này hay viện dẫn khác chỉ là ngụy biện cho âm mưu đòi tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước.
                                                                               
Comments
1 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

1 nhận xét:

  1. Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo là những vấn đề nhạy cảm của mỗi đất nước. Bọn phản động cũng như các thế lực thù địch luôn nhằm vào đó để kích động, lôi kéo đồng bào ta đi theo chúng để thực hiện ý đồ xâm phạm an ninh quốc gia. Nếu không xử lý sáng suốt và khéo léo thì chính chúng ta lại rơi vào cuộc chiến nội bộ bi thương

    Trả lờiXóa