Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Niềm tin yêu vào Đảng


Hòa bình lập lại, dẫu còn những lúng túng khi chậm đổi mới trong những năm mới giải phóng nhưng ngay sau đó, đảng đã đổi mới, tạo nên một sinh khí mới, trở thành mùa xuân mới của dân tộc trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác hồ, nhân dân ta đã lựa chọn là mùa xuân của nhân loại, lịch sử thế giới trải qua những thăng trầm nhưng chân lý ấy vẫn ngời sáng. Cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế đại suy thoái toàn cầu, diễn ra từ đầu năm 2008 bắt nguồn từ các nước tư bản chủ nghĩa- tác động tiêu cực đến tất cả các nước trên thế giới trong đó, có Việt Nam. Bằng những chủ trương, biện pháp đúng đắn kịp thời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt từ trở ngại này đến trợ ngại khác, kinh tế nhanh chóng hồi phục, nước ta đã và vẫn là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên thế giời
Mùa xuân mà đảng mang đến là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà Đảng ta đã xác định ngay khi  thành lập. với tinh thần “Dân là gốc, dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân”, Đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh sáng tạo của nhân dân trong tiền trình đấu tranh cách mạng. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã bước sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và chủ nghĩa đế quốc, các thể lực thù địch đang tập trung đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình- bạo loạn lật đổ, kết hợp răn đe chính trị, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa bằng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, thâm độc, đòi hỏi cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ta về mọi mặt. Do đó, Đảng không ngừng tự đổi mới và tự chỉnh đốn, nâng cao về mọi mặt để đủ sức lãnh đạo nước ta phát triển khồng ngừng. Đó không chỉ là yêu cầu tự thân của Đảng. mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-H Đ H, mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế
Trong suốt những năm lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng và đạt được những thành tựu to lớn đó, Đảng ta luôn luôn làm theo lời Bác, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết nhân dân thành một khối vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà. Bác hồ- người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt nam về tư tưởng, lý luận, quan điểm đường lối chính trị về phương pháp cách mạng và phẩm chất đạo đức cách mạng. Cùng với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối cách mạng của Đảng ta.
Càng tự hào bao nhiêu về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi chúng ta càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn và nặng nề  là tiếp tục làm cho Đảng ta mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và của dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo và cũng cố niềm tin yêu của nhân dân để nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện được mục tiêu: dân giàu nước mạnh , dân chủ, công bằng văn minh, vững tiến lên chủ nghĩa xã hội
Một năm khởi đầu mùa xuân, mùa xuân mang đến biết bao hy vọng vào những điều tốt đẹp đối với đất nước, đối với mỗi con người. Một mùa xuân mới lại về, một cái tết cổ truyền dân tộc đến với đầy ý nghĩa. Xuân 2013 sắp đến, mừng Đảng thêm tuổi mới, mừng xuân chúng ta càng tin yêu, càng gắn bó với đảng mùa xuân của dân tộc với niềm tin son sắt vẹn tròn. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản quang vinh, nhất định chúng ta sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trên con đường mà Bác và Đảng đã chọn

Quỳnh Lam
Comments
13 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

13 nhận xét:

 1. Năm mới đã đến rồi, Hi vọng Đảng năm nay sẽ có bước chuyển mình giúp đất nước càng ngày càng đi lên

  Trả lờiXóa
 2. Chỉ cần nhân dân tin tưởng vào Đảng thì chắc chắn rằng Đảng sẽ dẫn dắt nhân dân đi đến thắng lợi cuối cùng

  Trả lờiXóa
 3. Năm mới, Đảng thêm tuổi mới, chúc Đảng ta đời đời bền vững để dẫn dắt nhân dân đi tới xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 4. Từ ngày đất nước hòa bình, nhân dân có cuộc sống thật no đủ, hạnh phúc đều là do những quyết sách đúng đắn của Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. Nhân dân ta đời đời nhớ ơn Đảng và Bác Hồ đã đem lại hạnh phúc như ngày hôm nay!

  Trả lờiXóa
 6. Đời đời ghi nhớ ơn Đảng Cộng sản Việt Nam.CHúng ta được sống như hôm nay là nhờ Đảng.Phải luôn luôn xác định được điều đó

  Trả lờiXóa
 7. Nhân dịp Đảng tròn 83 tuổi ,xin chúc cho Đảng ngày càng phát triển lớn mạnh không ngừng để là đầu tàu dìu dắt nhân dân đi đến chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 8. việc tin vào Đảng chính là một nhiệm vụ mà dân tộc ta cần thấm nhuần vì, dân tộc ta không thể mất đảng cộng sản Việt Nam, sự lung lay trog ý chí có thể là điểm cho bọn phản động lợi dụng

  Trả lờiXóa
 9. Tuyên ngôn đã “công khai trình bày trước toàn thế giới những quan điểm, ý đồ” của những người cộng sản, đồng thời “đập lại một câu chuyện hoang đường về bóng ma cộng sản" ở châu Âu mà các thế lực chống đối rêu rao. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là cương lĩnh chính trị, kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là tác phẩm lý luận tổng kết quá trình hình thành chủ nghĩa Mác, trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác, thế giới quan khoa học của giai cấp vô sản; là cột mốc đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác với sự hoàn bị của ba bộ phận hợp thành: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học.

  Trả lờiXóa
 10. Chủ nghĩa Mác chính thức ra đời từ khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được công bố, trong suốt gần hai thế kỷ qua nó đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến nhận thức của loài người và tiến trình lịch sử nhân loại. Cần khẳng định rằng, có chủ nghĩa Mác thì mới có chủ nghĩa Lê-nin, mới có Cách mạng Tháng Mười Nga; và có chủ nghĩa Lê-nin, có Cách mạng Tháng Mười thì mới có cách mạng Việt Nam với những thắng lợi vĩ đại và huy hoàng trong thế kỷ XX và tiếp tục phát triển trong thế kỷ XXI.

  Trả lờiXóa
 11. Ối giời ôi Hà Sỹ Phò lại được lên báo rồi à!

  Trả lờiXóa
 12. Từ khi Đảng ta được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân đã anh dũng đấu tranh để giành lấy độc lập hòa bình về cho đất nước. Sau đó dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta lại tiếp tục cùng nhau chung sức xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt, phù hợp và đúng đắn của Đảng trong từng giai đoạn, từng thời kì của đất nước.

  Trả lờiXóa
 13. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là cương lĩnh chính trị, là kim chỉ nam cho các hoạt động của phong trào công nhân quốc tế; là tác phẩm lý luận tổng kết quá trình hình thành chủ nghĩa Mác, trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác, thế giới quan khoa học của giai cấp vô sản; là cột mốc đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác với sự hoàn bị của ba bộ phận hợp thành: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học.

  Trả lờiXóa