Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Đảng và mùa xuân lớn của dân tộc

Thăng Bình

        Trong lịch sử dựng nước, giữ nước hào hùng vĩ đại của dân tộc, nhất là trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của Đảng và nhân dân ta gần một thế kỷ qua, có biết bao sự kiện lịch sử diễn ra vào mùa xuân. Không phải ngẩu nhiên khi chúng ta hay gắn Đảng với mùa xuân mà kể từ lúc có Đảng, lịch sử dân tộc có thêm những mùa xuân mới.
        Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng được thành lập là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam có một Đảng duy nhất lãnh đạo là đảng Cộng sản Việt Nam, theo học thuyết Mác- Lê nin,  có đường lối cahcs mạng khoa học và sáng tạo, có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung, nguyện suốt đời phấn đấu, hi sinh cho lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, cho dân tộc, cho tự do của nhân dân .
        Khi với tuổi đời còn rất trẻ Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của Xô Viết Nghệ tĩnh, là đỉnh cao là cao trào cách mạng 1930-1931. Đây được coi là sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng nước ta. Kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, lại được tư tưởng của chủ nghĩa Mác- lê nin, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương nhân dân ta vùng lên với một khí thế cách mạng chưa từng thấy, giáng một đòn quyết liệt vào bè lũ đế quốc và phong kiến tay sai. Đó là một cuộc diễn tập đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, là bước chuẩn bị cho thắng lợi to lớn của cách mạng sau này.
        Mùa xuân 1941, sau 30 năm bôn ba khắp nước châu lục , Bác Hồ kính yêu trở về Tổ quốc cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc, với nghị quyết sáng suốt của Hội nghị BCH trung ương lần thứ 7. Ngọn cờ giải phóng dân tộc mà đảng,  bác Hồ và mặt trận Việt Minh quy tụ khí thiêng sông núi, tập hợp sức mạnh của toàn dân “đem suéc ta giải phóng cho ta”.
Thành lập sau các Đảng ở Châu Âu, thậm chí là sau các Đảng ở Đông Nam Á nhiều năm nhưng điều đáng nói, sự vĩ đại của Đảng ta là sau 15 năm thành lập, ở một tuổi còn rất trẻ, Đảng đã lãnh đạo dân tộc giành được chính quyền, đưa chính quyền về tay nhân dân sau gần một thế kỉ bị đô hộ, nên một cuộc cách mạng long trời lỡ đất. Đảng đã lãnh đạo hơn 20 triệu đồng bào ta làm nên cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng Hòa, nhà nước dân chủ kỷ nguyên độc lập, thống nhất Tổ quốc và tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đảng đã mang lại mùa xuân độc lập cho dân tộc khi mới 15 tuổi. Do vậy, Đảng chính là mùa xuân của dân tộc .

Comments
23 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

23 nhận xét:

 1. mừng đảng mừng xuân của dân tộc, chúng ta luôn tin yêu đảng và con đường mà Đảng đã chọn

  Trả lờiXóa
 2. suy cho cùng, chúng ta là những người yêu tự do và dân tộc, thế nên, chúng ta nên giữ vững một niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 3. một mùa xuân mới, với nhiều hi vọng mới, hi vọng đảng sẽ có nhiều cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân dân và dân tộc việt nam,.

  Trả lờiXóa
 4. dân tộc việt nam cần phải đoàn kết và tin tưởng đảng chứ không nên để bọn phản động kích động làm phản

  Trả lờiXóa
 5. năm mới hi vọng đất nước sẽ gặt hái được nhiều thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 6. tin vào đảng để có những mùa xuân tươi đẹp và rực rõ như thế., chúng ta là những người yêu nước và chúng ta cần tin vào đảng cộng sản

  Trả lờiXóa
 7. việt nam chỉ có một đảng duy nhất và đó chính là ánh sáng duy nhất chỉ dẫn cho chúng ta, dân tộc ta vững tin và chiến đấu

  Trả lờiXóa
 8. hỡi những người dân yêu nước hãy luôn vững tin vào con đường của đảng để có một cuộc sống âm no và hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 9. người dân chúng ta nên tin vào đảng và hành động một cáh tích cực để ủng hộ đảng không nên mất cảnh giác và bị kẻ xấu lợi dụng

  Trả lờiXóa
 10. Đảng đã mang lại mùa xuân độc lập cho dân tộc khi mới 15 tuổi. Do vậy, Đảng chính là mùa xuân của dân tộc .

  Trả lờiXóa
 11. cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam có một Đảng duy nhất lãnh đạo là đảng Cộng sản Việt Nam,

  Trả lờiXóa
 12. tin vào đảng chính là sức mạnh của dân tộc ta, chúng ta s nguyện hi sinh cùng đảng , cùng tin tưởng đảng, không nên bị mấy kẻ phản động lôi kéo xúi giục bản lĩnh cần vững vangg

  Trả lờiXóa
 13. mừng xuân mới với nhiều thắng lợi đặt niềm tin vào đảng cộng sản việt nam , đảng cộng sản việt nam muôn năm

  Trả lờiXóa
 14. Mừng Đảng mừng xuân mới, Mong rằng Đảng sẽ có những đường lối chính sách đúng đắn hơn nữa giúp nhân dân thêm ấm no hạnh phúc!

  Trả lờiXóa
 15. Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác hồ, nhân dân ta đã lựa chọn là mùa xuân của nhân loại, lịch sử thế giới trải qua những thăng trầm nhưng chân lý ấy vẫn ngời sáng

  Trả lờiXóa
 16. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, đưa sự nghiệp đó đến thắng lợi hoàn toàn.

  Trả lờiXóa
 17. Mùa xuân mà đảng mang đến là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà Đảng ta đã xác định ngay khi thành lập. với tinh thần “Dân là gốc, dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân”, Đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh sáng tạo của nhân dân trong tiền trình đấu tranh cách mạng.

  Trả lờiXóa
 18. Trong khi chờ đợi những văn bản như vậy, tôi cũng như các bạn cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trước hết đối với chính bản thân, sau đó là những người khác và toàn xã hội. Chúng ta cần tự kiểm soát mọi thông tin cá nhân trước khi đưa lên Facebook, tránh xa những đường link độc hại không rõ nguồn, những lời kêu gọi, những phong trào… khi chưa biết bản chất thật sự của nó.

  Trả lờiXóa
 19. Đảng là mùa xuân lớn của dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 20. một mùa xuân mới, với nhiều hi vọng mới, hi vọng đảng sẽ có nhiều cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân dân và dân tộc việt nam,.

  Trả lờiXóa
 21. sự vĩ đại của Đảng ta là sau 15 năm thành lập, ở một tuổi còn rất trẻ, Đảng đã lãnh đạo dân tộc giành được chính quyền, đưa chính quyền về tay nhân dân sau gần một thế kỉ bị đô hộ, nên một cuộc cách mạng long trời lỡ đất.

  Trả lờiXóa
 22. Đảng là lẽ sống của ta, ta ơn Đảng vì đã cho ta cuộc sống ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 23. Trong khi chờ đợi những văn bản như vậy, thiết nghĩ mỗi chúng ta cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với chính bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta cần tự kiểm soát mọi thông tin cá nhân trước khi đưa lên Facebook, tránh xa những đường link độc hại không rõ nguồn gốc, những lời kêu gọi, những phong trào này nọ … khi chưa biết bản chất thật sự của nó.

  Trả lờiXóa