Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

XOAY QUANH VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO


Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”
- Với âm mưu đó, chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm các mục tiêu cụ thể sau:
+ Trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, chia rẽ đòng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc
+ Kích động các dân tộc thiểu số, tín đò chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; vô hiệu hoá sự quản lí của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo. Coi tôn giáo là lực lượng đối trọng với Đảng và Nhà nước ta nên chúng thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các phần tử chống đối trong các dân tộc, tôn giáo chống đối Đảng, Nhà nước, chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam
+ Chúng tạo dựng các tổ chưca phản động trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo như Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất, Hội thánh tin lành Đề Ga, Nhà nước Đề Ga độc lập, Mặt trận giải phóng Khơme Crôm, Mặt trận Chămpa để tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam
Như vậy, trong âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá nước ta, các thế lực thù địch đã ý thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đồng thời chúng cũng theo dõi nắm chắc những thiếu sót, khuyết điểm của chính quyền cơ sở, dùng đủ mọi âm mưu xảo quyệt để chống phá ta. Mục tiêu của chúng là làm cho các địa bàn này luôn luôn mất ổn định. Phương thức và thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN; có sự kết hợp chặt chẽ giữa chống đối trong nước và ngoài nước, sự phối hợp của các lực lượng chống đối trên các địa bàn cả nước. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lực lượng tham gia, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm ANQG.
 QUỲNH LAM
Comments
16 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

16 nhận xét:

 1. Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá ta

  Trả lờiXóa
 2. Vấn đề dân tộc rất nhạy cảm vì thế cần có cái nhìn đúng đắn và chiến lược mới ko gây ảnh hưởng lâu dài

  Trả lờiXóa
 3. tôn giáo và dân tộc là những vấn đề mà bọn nước ngoài hay lợi dụng dể chống phá ta.

  Trả lờiXóa
 4. Bằng sức mạnh đoàn kết, bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đặc biệt là dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã vượt qua bao thác ghềnh, thử thách và giành được những thắng lợi vẻ vang.

  Trả lờiXóa
 5. Kẻ nô lệ dạy ta về lòng yêu nước
  Việt Nam đã có những kẻ như những tên vua Khải Định ,Bảo Đại liếm gót giày Tây;
  Rồi đến bọn Ngô Đình Diệm,Ngô Đình Nhu-Việt gian 3đời theo Pháp-và lũ bán nước tay sai -((Tổng thống)),((Cố vấn tối cao))...((Quân lực-Quốc gia )) rốt cuộc chỉ là món hàng do chủ Mĩ dựng nên và là vật mặc cả trong tay chủ Pháp rồi đến Mĩ phục vụ cho mục đích xâm lăng.Chủ cho sống thì sống ,bắt chết phải chết ,chết trực tiếp bởi lũ tay sai phản chủ do chính mình dựng nên bằng tiền Mĩ (ông chủ thật sự ).
  ((Yêu nước)) nhưng lại tình nguyện làm tay sai cho ngoại bang ,ngoại bang đó đang là kẻ thù của nhân dan mình ,trực tiếp giết hại đồng bào mình.Anh hùng mà làm gì ,chí sĩ mà làm gì ,khi chết không bằng thân con chó
  Bọn ((giáo chủ bán nước)) thì đã phải chết để tỉnh ngộ ra ,còn bọn bán nước trẻ con bây giờ cũng tập tọe noi theo.Bát tài,bất đức nhưng lại muốn chèo ngôi cao,chèo không được thì muốn cưa đổ gốc hòng chờ bọn đế quốc ngoại bang xâm lăng sẽ ban cho ân huệ.
  Luận điệu thì xuyên tạc ,thủ đoạn thì đê hèn ,((yêu nước ))và thò cái đuôi ra là không một đứa nào là không làm việc cho đài BBC,mà BBC chính là do CIA trả lương.Chưa kể cồn là vật kiếm cơm của bọn ngụy cũ lưu vong ,bọn bán rẻ Tổ quốc giờ đang ăn mày lưu vong trên đất Mĩ

  xichloviet.com
  sachhiem.net
  kbchaingoai.com

  Trả lờiXóa
 6. dân tộc tôn giáo thì mấy nước mà không có chứ, nước nào cũng có nhiều dân tộc cùng sinh sống với nhan, trên một quốc gia nào cũng có một vài tôn giáo tồn tại, và cũng thật lạ là những vần đề này cũng là nguyên nhân của nhiều việc phức tạp ở những quốc gia đó, có sự trung hợp nào chăng

  Trả lờiXóa
 7. một quốc gia muốn ổn định và phát triển thì không thể không quan tâm tới những vần đề hết sức căn bản đó là dân tộc và tôn giáo, đặc biệt là sự ổn định chính trị, thực tế đã chứng minh rằng nếu không có những chính sách hợp lý thì đất nước sẽ rất thiếu ổn định

  Trả lờiXóa
 8. đất nước ta cũng làm tôt những công tác liên quan đến dân tộc và tôn giáo trong thời gian vừa qua, chính vì vậy nên đất nước chúng ta mới duy trì và giữ vững được sự ổn định vê chính trị như trong thời gian vừa qua, tuy nhiên không vì thế mà trong thời gian tới đảng và nhà nước lại lơ là việc này

  Trả lờiXóa
 9. vấn đề dân tộc và tôn giao luôn cần phải xử lý hết sức khéo léo và mềm mỏng, tất nhiên là phải đúng và chấp hành nghiêm pháp luật, nhưng mà nói gì thì nói thì đây cũng là những vấn đề hết sức nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường

  Trả lờiXóa
 10. việt nam là quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo, đây là thực tế tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp có thể phát sinh tất nhiên là tình hình hiện nay vẫn cơ bản là ổn định và được quản lý tốt, nếu không cẩn thận thì đây rất có thể là mầm mống của những vấn đề phức tạp

  Trả lờiXóa
 11. ai cũng biết rằng đây là những vần đề hêt sức nhạy cảm thì đúng là như vậy ,nhưng theo tôi nghĩ thì cai gì cũng phải tuân thủ pháp luật, không có gì có thể vượt qua được khuôn khổ của pháp luật cả , nếu nó vượt qua thì đương nhiên là phải xử lý triệt để rồi

  Trả lờiXóa
 12. đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ý thực được rằng vấn đề liên quan đến dân tộc và tôn giáo là vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng rất nhiều tới an ninh quốc gia, chính vì thế luôn có những chủ trương hợp lý trong vấn đề dân tộc và tôn giáo

  Trả lờiXóa
 13. đây là vấn đề muôn thưở rồi, không bao giờ có thể lơ là những vần đề liên quan đến dân tộc và tôn giáo được, bởi chỉ cần lơ là một chút thôi là những kẻ xấu những thế lực thù địch trong và ngoài nước sẽ ngay lập tức lợi dụng nó để gây rối ,chống đối nước ta ngay

  Trả lờiXóa
 14. đây là những vần đề rất đăc thù, tôi thì không phải là người dân tôc, cũng không theo tôn giáo ,nhưng nói một cách khách quan thì tôi thấy trong đồng bào dân tộc tôn giáo thường là những người bị những thế lực thù địch lôi kéo chống đối nhà nước, không hiểu sao lại như vậy nhỉ

  Trả lờiXóa
 15. là môt quốc gia đa dân tộc ,đa tôn giáo thì việt nam đã có thời kỳ khá nhức nhối về những vấn đề liên quan đến dân tộc và tôn giáo, tuy nhiên hiện nay thì những vấn đề đó đã cơ bản được giải quyết một cách khá triệt để, và đó là một thành công vô cùng lớn của đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 16. cho dù trong thời gian vừa qua, đảng cống sản việt nam, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, những cơ quan hữu quan cũng như toàn thể xã hôi đã làm rất tốt việc này, tuy nhiên không phải vì vậy mà được phép lơi là, nếu không muốn phải trả những cái giá rất đắt

  Trả lờiXóa