Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT NHÀ GIÁO DỤC LỚN CỦA DÂN TỘC


Chủ tịch Hồ Chí Minh người cha già dân tộc Việt Nam cả thế giới biết đến Người không chỉ là một vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, một danh nhân văn hóa kiệt xuất, lỗi lạc mà còn là một nhà giáo dục lớn. Trong suốt cuộc đời mình, người luôn xem giáo dục nói chung và nghề dạy học nói riêng là một trong chiến lược không thể thiếu của sự nghiệp cách mạng.
Xuất phát từ tình thương yêu con người rộng lớn, từ chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, nhằm mục đích độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Người, Người sáng lập nền giáo dục mới của Việt Nam nhằm mở mang, nâng cao dân trí cho toàn dân. Người luôn quan tâm, yêu thương, trân trọng con người, muốn đồng bào biết phát huy tất cả tiềm năng của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp trồng người của Người thể hiện ở những điểm sau:
Một là, chưa có một vị lãnh tụ nào trên thế giới gọi sự dốt nát gọi là một thứ giặc. Và tư tưởng của Người về vai trò quan trọng , được biểu hiện rõ nhất trong câu nói: “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”
Hai là, nói đến giáo dục là nói đến nhà trường, là nói đến thầy và trò, dạy và học. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá vai trò của người thầy giáo: “Nhiệm vụ của cô giáo , thầy giáo là rất quan trọng và vẻ vang”.
Ba là, giáo dục là một lĩnh vực rộng lớn, nó không chỉ bó hẹp dưới những mái trường. đó là công việc của toàn xã hội, của mọi người, như gần đây chúng ta nói phải xây dựng một xã hội học tập
Bốn là, sự nghiệp giáo dục không phải chỉ là việc của nhà trường. chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn căn dặn chúng ta: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”. Bác nói “Dạy và Học cần phải làm theo nhu cầu của dân tộc., của Nhà nước…cung cấp đủ cán bộ cho nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế và văn hóa”
Những tư tưởng giáo dục lớn lao và sâu sắc nói trên, cùng với nhân cách vô cùng cao đẹp và mẫu mực của chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa người lên vị trí một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng giáo dục của người đã vạch ra phương hướng cơ bản của chiến lược con người, chiến lược phát triển giáo dục ở nước ta trong hơn nữa thế kỉ qua và cả trong tương lai. 
Comments
5 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

5 nhận xét:

 1. Con người Việt Nam dù đi đâu về đâu thì vẫn là con người Việt Nam. Ấy vậy mà có kẻ lại bô bô lên rằng: "Tôi thật nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài"

  Trả lờiXóa
 2. Tiêu chuẩn đầu tiên của người cán bộ là đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải là cái gì trừu tượng, cao xa mà là những điều bình thường, hết sức cụ thể, dễ hiểu, nhưng thực hiện được nó phải có ý chí rèn luyện rất cao. Người cán bộ có đạo đức cách mạng là người luôn kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa; không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; là người luôn biết đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của tập thể lên trên hết, biết giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của Đảng, của dân tộc, của tập thể.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, người cán bộ là người liên hệ mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, khéo tổ chức và lãnh đạo nhân dân; bằng lời nói và hành động của mình làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, từ đó tuyên truyền và vận động nhân dân một cách có hiệu quả, là người có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, không độc đoán chuyên quyền, tự cho phép mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật.

  Trả lờiXóa
 4. Người cán bộ có đạo đức cách mạng là người có ý thức tự phê bình và phê bình rất cao. Phê bình phải đi liền với tự phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra cái căn bệnh thường thấy của cán bộ là chỉ biết phê bình người khác mà không muốn người khác phê bình mình, không tự phê bình một cách thật thà, nghiêm chỉnh. Người chỉ rõ chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình.

  Trả lờiXóa
 5. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ có đạo đức nhưng lại phải có tài, cán bộ chỉ có đức mà thiếu tài thì cũng chẳng khác nào những ông bụt ngồi ở trong chùa. Tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm cả năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn. Muốn có được những năng lực đó, người cán bộ phải chịu khó học tập, rèn luyện, trước hết là học tập lý luận Mác Lê-nin, sau đó phải chịu khó lăn lộn trong thực tiễn. Bởi vì theo Người, lý luận luôn được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động.

  Trả lờiXóa