Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

TRÁCH NHIỆM BÁO CHÍ LÀ GÌ??


báo chí tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân
Điều đầu tiên, báo chí phải truyền đạt một cách nhanh nhất cho người dân tin tức về những điều đã và đang xảy ra. Thông tin nhanh cho người dân về những điều xảy ra trong nước và trên thế giới, là sứ mệnh đặc thù của báo chí, vì không ai khác làm được vai trò này. Nói sứ mệnh cũng là nói đến quyền hạn. Báo chí phải được quyền và tạo điều kiện thực thi sứ mệnh đó. Cái quyền này bắt nguồn từ quyền hiến định của người dân ở mọi quốc gia có luật pháp văn minh. Ở Việt Nam, nó được quy định tại Điều 69 của Hiến pháp: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin…”.
Tiếp đến, báo chí phải thông tin đúng sự thật. Phải nhanh, phải sớm nhưng nhất thiết phải đúng sự thật. Các nhà báo trong thời bình, cả phương Đông và phương Tây, cũng có lúc không nói được, phải im nhưng đã nói thì đừng nói trái sự thật, vì nhiều khi điều đó có nghĩa là đồng hành, thậm chí đồng lõa với cái ác.. Cần phải coi việc “làm sáng tỏ sự thật” là một nguyên tắc của báo chí trong một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh”, bắt nguồn từ Điều 69 của Hiến pháp.
Nhiều nhà báo đã chọn “lập trường nhân dân”. Đất nước này là của dân, dựng nước và giữ nước là công sức và xương máu của dân, quyền lực nhà nước là của dân và chính quyền do dân cử ra. Đây là chân lý phổ biến đã trở thành những nguyên tắc của những quốc gia văn minh, được khẳng định trong luật pháp quốc tế. Ở Việt Nam, nguyên tắc này được ghi trong Hiến pháp, trong các văn kiện hiệu lực cao nhất của đảng cầm quyền và trong các phát biểu, trước tác của Hồ Chí Minh, lãnh tụ của Đảng. Tác nghiệp trên “lập trường nhân dân” là cách mà nhà báo chân chính “đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân…” 
Comments
9 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

9 nhận xét:

 1. Những nhà bào chân chính luôn ghi nhớ lời dạy của Bác để có được bài báo hay cần Nhanh, đúng, trúng, hay. Vậy mà bây giờ nhiều người mang danh nhà báo lại viết ra những điều xấu xa, xuyên tạc sự thật đến vậy

  Trả lờiXóa
 2. Trong bất cứ thời kỳ nào báo chí có sức mạnh khá lớn trong sự nghiệp cách mạng.
  Tuy nhiên hiện nay có rất nhieu cá nhân tổ chức phản động lợi dụng báo chí để đưa những thông tin bịa đặt xuyên tạc về đảng và nhà nước ta nhằm mục đích chống phá cách mạng.

  Trả lờiXóa
 3. Báo chí hãy phát huy sức mạnh của mình trong sự nghiệp cách mạng hiện nay của mình hãy đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, làm nên bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. nói hay đấy, giờ toàn báo chí ảo chẳng biết đường nào mà thu thập thông tin, nghe có vẻ khó khăn và khó tin lắm lắm

  Trả lờiXóa
 5. thanh niên thường xuyên truy cập cồng đồng mạng và nguồn thông tin không chính thống và phản động đến với họ một cách ngẩu nhiên, việc thanh niên tiếp thu những nhận thức không đúng đắn chẳng phải là trách nhiệm của nhà báo

  Trả lờiXóa
 6. một phần thông tin sai lệch chẳng phải là trách nhiệm báo chí hay sao? đã là báo chí thì phải nói đúng sự thật và chính xác chứ k thể sai lệch được

  Trả lờiXóa
 7. thông tin của người dân lấy từ đâu, từ báo chí và thật là vô đạo đúc nếu báo chí nói sai sự thật để đánh lừa nhân dân

  Trả lờiXóa
 8. Giờ báo chân chính thì ít, báo lá cải thì nhiều lắm

  Trả lờiXóa
 9. Thông tin giờ nhiều và nhiễu, nếu người đọc không cẩn thận là rất dễ bị mắc lừa

  Trả lờiXóa