Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

NHỮNG CON SỐ CHỨNG MÌNH VIỆT NAM TÔN TRỌNG QUYỀN DÂN CHỦ


Quyền tự do ngôn luận, báo chí và thông tin được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Ngoài Luật Báo chí, Nhà nước đã ban hành các quy định cơ quan Chính phủ có trách nhiệm định kỳ và khi cần cung cấp thông tin cho báo chí. Các cơ quan truyền thông của Việt Nam phát triển nhanh chóng. Cho đến nay, cả nước có hơn 700 cơ quan báo chí; 68 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và tỉnh, thành phố, hơn 80 báo điện tử, hàng nghìn trang tin điện tử và blog… Người dân Việt Nam ngày nay còn được tiếp cận với nhiều hãng thông tấn, báo chí, các kênh truyền hình nước ngoài như Roi-tơ, BBC, VOA, AP, AFP, CNN… Tốc độ phát triển internet ở Việt Nam được xếp hạng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
Trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Chiến lược và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội được triển khai, mức sống của người dân đã có những thay đổi đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người vào năm 1990 khoảng 200USD, đến năm 2010 ước khoảng 1.200USD. Đến nay, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
Nhằm bảo đảm quyền bình đẳng trong việc hưởng thụ thành tựu phát triển, Nhà nước đã có nhiều chương trình kinh tế-xã hội hướng vào nâng cao đời sống của người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006-2010), ngân sách Trung ương đầu tư lên tới 15.000 tỷ đồng, trong đó các tổ chức quốc tế hỗ trợ 350 triệu USD. Từ nguồn vốn trên, Chương trình đã xây dựng được gần 13.000 công trình hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước, Chính phủ đã có nhiều biện pháp cụ thể. Với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ của doanh nghiệp, Quỹ vì người nghèo các địa phương… đến hết năm 2010, các huyện đã cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm tại 62 huyện nghèo với 73.418 căn nhà, đạt 94,58% kế hoạch. Hiện nay, chương trình nhà ở xã hội của Chính phủ đang được triển khai tích cực ở nhiều địa phương nhằm trợ giúp cho công nhân, người thu nhập thấp và sinh viên.
nhận thức đúng đắn hơn, đầy đủ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH, với truyền thống cách mạng, sáng tạo, gắn bó với nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ hoàn thành được sứ mệnh lịch sử mà dân tộc đã giao phó - xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

 1. Dân chủ phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cho nhân dân tham gia đóng góp trên mọi mặt để nhà nước này là của dân, do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 2. báo chí mỹ viết dân tộc việt nam không tôn trọng quyền dân chủ và những con số kia đã chứng minh việt nam tôn trọng quyền dân chủ như thế nào

  Trả lờiXóa
 3. việt nam là một nước tôn trọng quyền dân chủ và ai cũng biết điều đó, quan trọng hơn nữa là người dân phải tin vào đường lối chính sách của đảng

  Trả lờiXóa
 4. người dân việt nam được sống tự do và được có quyền bầu cử, đượct ự do ngôn luận chẳng phải đó là quyền tự do và nhân quyền của mọi người hay sao

  Trả lờiXóa
 5. cuộc sống này của chúng ta bình yên và bình đẳng, chúng ta được bảo về và được quyền nói, thế nên việt nam rất tôn trọng nhân quyền

  Trả lờiXóa
 6. những con số trên thật đáng khâm phục và thuyêt phục
  , hi vọng bọn mỸ sẽ không còn loa loa cái mồm rằng việt nam mình không có tự do ngôn luận và tự do báo chí

  Trả lờiXóa
 7. việt nam chúng ta tôn trọng quyền ngôn luận, con người được tự do nói và phát biểu nhưng quan trọng là quan điểm của người dân phải góp ý phát triển đata nước chứ không phải là lợi ích riêng họ

  Trả lờiXóa
 8. chúng ta là những người yêu nước chúng ta có quyền phát biểu có quyền bầu cử và ứng cử, điều đó có nghĩa là chúng ta được nhà nước tôn trọng nhân quyền

  Trả lờiXóa
 9. nhà nước và đảng luôn quân tâm đến đời sống của nhân dân đặc biệt là các dân tộc vùng sâu vùng xa

  Trả lờiXóa
 10. Quyền tự do ngôn luận, báo chí và thông tin được bảo đảm ngày càng tốt hơn trên đất nước việt nam

  Trả lờiXóa
 11. Nhà nước đã có nhiều chương trình kinh tế-xã hội hướng vào nâng cao đời sống của người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Trả lờiXóa
 12. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Mặc kệ cho lũ phá hoại muốn viết gì nói gì nhưng Việt Nam vẫn là 1 nước tôn trọng nhân quyền

  Trả lờiXóa
 13. nhận thức đúng đắn hơn, đầy đủ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH, với truyền thống cách mạng, sáng tạo, gắn bó với nhân dân,

  Trả lờiXóa
 14. việt nam tôn trọng quyền dân chủ và không ai có thể phụ nhận điều đó

  Trả lờiXóa
 15. chúng ta tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ hoàn thành được sứ mệnh lịch sử mà dân tộc đã giao phó - xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 16. Các cơ quan truyền thông của Việt Nam phát triển nhanh chóng. điều đó ko có nghĩa lí gì nói việt nam là một ngướ không tôn trọng quyền tự do ngôn luận

  Trả lờiXóa
 17. mỹ đang lấy những lý do về nhân quyền để lên an nước ta, và những con số này có tính chứng minh thuyết phục nhất

  Trả lờiXóa
 18. Đến nay, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.. đó à nhơờ công lao của ai, của đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 19. Sự thật đã được chứng minh. Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người ở mọi nơi

  Trả lờiXóa